رکوردهاي ايران
تيچر تاپ
رکوردهاي ايران
جذب دبیران خصوصی و رسمی
جهت تدریس در منازل ، آموزشگاهها و مدارس سراسر کشور
معرفی گسترده دبیران گرامی جهت تدریس و استخدام
هزينه هر ماه تبليغ در سايت و معرفي به دانش آموزان ، اوليا ، آموزشگاهها و مدارس فقط  30/000  تومان ميباشد
مژده : هر دبير يا فردي ميتواند با معرفي هر دبير به سايت بين المللي رکوردهاي ايران مبلغ  10/000  تومان پاداش اخذ نمايد
شماره کارت بانک ملي به نام اميرعلي امامقلي خان   6037998146015945
جهت تکميل ثبت نام لطفا بعد از واريز مبلغ فوق شماره پيگيري ونام نام خانوادگي خود را به 09122844711 پيامک يا واتساپ فرماييد