آثار باستاني ايران درموزه لوور
تالار آپادانا، تخت جمشيد
زيگورات چغازنبيل - معبد خدايان ايران باستان
سربازان هخامنشي
کعبه زرتشت
نقش رستم يکي از مهم ترين و زيباترين آثار ايران
کاخ اختصاصي داريوش
عکسهايي مربوط به کوروش
رکوردهاي ايران
آثار باستاني ايران