غذاي ايراني سنتيدويماج

برنج قرمز

کشک بادمجان

سبزي پلو ميگو

اناربيج

مجور کدو

پلو چکدرمه

آش کلم برگ و هويج

بز قورمه

بادنجان پلو

کويي تره

نان اردک

مکش

شش انداز

ميرزا قاسمي با گردو

يتيمچه

گمج کباب

فسنجان بادنجان (تيل قاتق)

کدو ترشک

اشکنه سيب زميني

کال کباب گيلان

نرگسي اسفناج

اشگنه رب انار

تره اسفناج

قليه سير

يخني

اشگنه

چخرتمه (کوکوي مرغ گيلاني)

کشمش پلو اردبيلي

برويشين - برويشين تورش

ئاش ماس

شـله مشهـدي

آش هويج و جو همدان

خوراک شوربا

آش کله جوش اروميه

گوشت محلي با کته معطر کاشان

کله ‌جوشک يا کلک سوز، کله جوش

کوفته کرماني

مسمي بادمجان

نان روغني تبريز

لاکو نان - گيلان

کوفته گشنيز شيرازي

کمه جوش - سبزوار

طباخ روحو

شامي هويج - قم

دو پياز آلو - شيرازي

کدوبره - غذاي مازندراني

چلو گوشت سمناني

آش کارن شيراز

باسترمه - غذاي ترکمني

آب دوغ خيار

کوفته ريزه گوشت شتر - شيرازي

خورش سلک ( مخصوص استان گلستان )

ماني پلو ( غذاي دامغاني )

مرغ شكم پر مازندراني

تتالي (اراکي)

وابيشگاي بادمجان تبريز

پنير برشته شمالي

آبگوشت فلفل همدان

دُوري بادمجان

بادمجان فنري تند

خوراک لوبيا چيتي

بادمجان شکم پر - شكم پاره

عدسي تبريزي

خوراک لوبيا سبز

تاس كباب

ديزي

کشک کدو (کرمان)

کدو بره (مازندراني)

کوکوي لوبيا سبز تبريزي

برياني اصفهان

برويشين از غذاهاي محلي استان کردستان است.

مواد لازم
بلغور 500 گرم
لپه 100 گرم
پياز - فلفل - نمک - روغن - زرد چوبه به مقدار دلخواه

طرز تهيه
ابتدا 2 کاسه آب در قابلمه ريخته و روي اجاق بگذاريد
بلغور و لپه را شسته قبلا لپه را در آب بريزيد و يک
ساعت بعد بلغور را با پياز و ادويه و نمک اضافه کنيد
دکتر هاي سنتي براي سينه درد و تنظيم دستگاه تنفس آش
بلغور را تجويز مي کنند .

برويشين تورش
موادلازم
بلغور 500 گرم
زرد آلو 200 گرم
لپه 100 گرم
سرکه يک استکان
پياز و فلفل - نمک - روغن و زرد چوبه به دلخواه

طرز تهيه
ابتدا يک عدد پياز را با روغن سرخ کرده 3 کاسه آب را
در قابلمه روي پياز داغ ريخته بلغور - نمک لپه و زرد آلو
را اضافه کنيد پخته که شد پيش از کشيدن سرکه را هم در
آش بريزيد .